TRADE MARK GENEZIS avagy a védjegy teremtése

  
„Az Úristen megteremtette még a földből a mező minden állatát, s az ég minden madarát. Az emberhez vezette őket, hogy lássa, milyen nevet ad nekik. Az lett a nevük, amit az ember adott nekik” (Ter. 2. 19.) Aztán lett este és lett reggel – sok milliószor. Az ember benépesítette a Földet, és mindennek nevet adott.
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egyszer aztán felbátorodva így szólt az ember az Úrhoz:
- Uram! Igazságos-é, hogy azt a szerszámot is baltának hívjuk, amely vizet fakaszt a sziklából, és azt is, aminek az első suhintásra lerepül a feje?
Mondá erre az Úr:
- Azonosítsd a baltákat és minden termékedet számmal, azok rendje és faja szerint! Jelölje az első szám a nemzetséget, a többi a műhelyt és a terméket!
Így is lett. Minden termék külön számot kapott, az ember azonban csak tovább elégedetlenkedett.
- Uram! Szolgád teljesítette parancsodat! Számmal láttam el a föld minden javát a sarutól a csirkeszárnyig, sőt még fekete vonalakat is húztam a számok fölé. Az emberek még mindig szar-vasi baltát vesznek toledói acél helyett.
- Hű voltál a számokkal és vonalkódokkal, ezért többet bízok rád, de feltételt is szabok. Megengedem, hogy a műhelyek védett nevet adjanak termékeiknek, azok rendje és faja szerint! Egy névtől azonban eltiltalak, bármit is mond később kígyó vagy zugügyvéd! Ez a név pedig az, aminek most nevezed a terméket. Az alma nem lehet alma, a balta nem lehet balta, a saru nem lehet saru. Hívhatod Adidasnak, Nike-nak vagy aminek akarod, de a saru szó nem lehet védett. Ezt azon gyermekeimnek tartom fenn, akiknek nincs védett nevük.
- Hogyan történjék mindez, hiszen ügyvédet nem ismerek?
- Hozz létre 42 rendet, amelyhez sorolj be mindent, aminek csak nevet kívánsz adni!
- Uram, bocsásd meg mohóságomat! De mi lesz, ha nem elég a 42 rend?
- Akkor kapsz még hozzá hármat, vagy akár többet is, de most érd be ennyivel! – Hozz létre minden nemzetségedben egy Hivatalt, amely parancsom végrehajtását ellenőrzi! Aki abszolút parancsomat megszegi, annak neve vetessék a gyehenna tüzére! Aki olyan nevet használ egy nemzetségben, annak rendje és faja szerint, amely név mást illet, annak neve és összes terméke vetessék a gyehenna tüzére! Jogot adok neked, hogy törvényt alkoss parancsom végrehajtására.
- Legyen Uram akaratod szerint!
- De ne hidd, hogy az egekbe emelkedsz! Összezavarom törvényeidet nemzetségek szerint, és összezavarom nyelvedet termékeid szerint. Csak néhány kiválasztottnak engedem meg, hogy tisztán lássák abszolút parancsaimat és relatív törvényeidet. Akik megtartják parancsaimat, azoknak új jelet adok, a karikás ® betűt. Tízéves védelmi szövetséget ígérek nekik, sőt, ha parancsaimat megtartva használják a védett nevet, megújítom szövetségemet újabb 10-10 évre.
- Uram, hogy nevezzük el ezt az új védett nevet?
- Hogy hívnak fiam?
- Tádé fia, Márk vagyok.
- Használd te is az „R” jelet! Legyen neve T®ádé Márk! Vagy inkább Trade Mark!
 
(PINTZ György: Védjeggyel a csúcsra! - www.vedjegyportal.hu)