Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda

Iparjogvédelemi tanácsadás és képviselet az egyik legnagyobb és külföldön is jó hírű magyar ügyvivői és ügyvédi iroda által nyújtva.