Az eBay számára kedvező értelmezés az Európai Bíróságtól a védjegyek használatáról

A Google-ügy után az eBay-ügyben is az internetes piacteret üzemeltető óriásvállalkozásoknak kedvez az Európai Bíróság.

Az alábbiakban közöljük az Európai Bíróság 119/10. sz. sajtóközleményét, melyet 2010. december 9-én tett közzé a Bíróság, és amely összefoglalja Jääskinen főtanácsnok indítványát a C-324/09. sz. ügyben (L'Oréal és társai kontra eBay).

Jääskinen főtanácsnok szerint az eBay általában nem felelős a felhasználói által az elektronikus piacterén elkövetett védjegybitorlásokért, ha azonban az eBay-t értesítették a védjegybitorlást megvalósító használatról, és ugyanaz a felhasználó folytatja vagy megismétli a bitorlást, az internetes piacot üzemeltető vállalkozás felelősségre vonható.

Az eBay globális elektronikus piacteret üzemeltet az Interneten, amelyen egyének és vállalkozások sokféle árut vagy szolgáltatást vásárolhatnak és adhatnak el. Annak érdekében, hogy új vevőket vonzzon a honlapjára, a társaság közismert védjegyeket is tartalmazó kulcsszavakat vásárolt ellenszolgáltatás fejében internetes reklámszolgáltatást kínáló szolgáltatóktól (mint például a Google Adwords), amelyek a potenciális ügyfeleket az elektronikus piacterére irányítják.

A L’Oréal, számos közismert védjegy jogosultja, azzal vádolja az eBay-t, hogy részt vett az eladói által az internetes piacterén elkövetett védjegybitorlásokban. A L’Oréal azt állítja, hogy az eBay a L’Oréal védjegyeinek megfelelő kulcsszavak megvásárlásával felhasználóit a honlapján eladásra kínált bitorló árukhoz irányítja. A L’Oréal továbbá azon az állásponton van, hogy az eBay által a bitorló termékeknek az elektronikus piacterén történő árusítása megakadályozására tett erőfeszítések nem megfelelőek. A L’Oréal a bitorlás számos formáját azonosította, beleértve a hamisított vagy csomagolás nélküli termékek eladását, nem az EGT-ből származó termékek EGT-tagállamokban történő értékesítését, valamint a nem eladásra szánt termékminták értékesítését.

A High Court, amely előtt az ügy folyamatban van az Egyesült Királyságban, az Európai Bírósághoz a L’Oréal által azonosított bitorló termékek természetére vonatkozó számos kérdést terjesztett elő. A High Court azt is tudni kívánja, hogy mi várható el egy internetes piac üzemeltetőjétől annak érdekében, hogy megakadályozza a felhasználói által elkövetett védjegybitorlásokat.

Niilo Jääskinen főtanácsnok ma ismertetett indítványában mindenekelőtt úgy véli, hogy a - gyakran a „nem értékesíthető” vagy „egyedileg nem értékesíthető” felirattal jelölt - teszterek és parfümminta üvegcsék, amelyeket nem eladásra szánnak a vásárlók részére, és amelyeket díjmentesen biztosítanak a védjegyjogosult szerződéses partnereinek, nem minősíthetők a védjegyjogosult hozzájárulásával forgalomba hozott áruknak. A védjegyjogosult tehát eldöntheti, hogy ezen árukat forgalomba hozatalra szánja-e, és meg is tilthatja e termékek árusítását.

Hasonlóan, a védjegyoltalomra akkor is lehet hivatkozni, ha az elektronikus piactéren eladásra kínált árukat az EGT-n belül a védjegyjogosult még nem hozta forgalomba, vagy nem kifejezett hozzájárulásával hozták forgalomba, amennyiben az eladásra kínálás az EGT országok vásárlóit célozza meg.

A védjeggyel ellátott - csomagolás nélküli - kozmetikai termékeket illetően a főtanácsnok megállapítja, hogy luxuskozmetikumok esetében nem zárható ki, hogy a termék külső csomagolása a védjegyhasználatot is magába foglaló jellegzetes formatervezésnek köszönhetően a termék állapotának részét képezi. N. Jääskinen szerint ilyen esetekben a védjegyjogosult ellenezheti a csomagolás nélküli termékek további forgalmazását, amennyiben a csomagolás eltávolítása károsítja a védjegy származás- és minőségjelző funkcióját, vagy sérti a védjegy hírnevét.

Ezt követően a főtanácsnok elemzi az eBay védjegybitorlásokban betöltött szerepét. Ezzel összefüggésben a főtanácsnok megállapítja, hogy bár nem az eBay maga árusítja a L’Oréal áruit a honlapján, mindazonáltal ezen áruk megvásárlására alternatív megoldást kínál, amely a védjegyjogosult kereskedelmi hálózatával együttesen áll fenn. Az eBay ezért a L’Oréal védjegyeinek az internetes piacterére irányító kulcsszavakként történő lefoglalásával e védjegyeket olyan árukkal összefüggésben használja, amelyeket a L’Oréal e megjelölésekkel értékesít.

A főtanácsnok szerint azonban a vitatott védjegyek eBay általi kulcsszavakként történő használata nem szükségszerűen eredményezi a vásárlók félrevezetését a kínált áruk származását illetően. A főtanácsnok úgy véli, hogy azokban az esetekben, amikor maga a hirdetés az internetes piac üzemeltetőjének természetét illetően nem félrevezető, a védjegy származásjelző funkciója nem kerül veszélybe.

A főtanácsnok azt is világossá teszi, hogy ha a védjegyjogosult által sérelmezett használat a megjelölésnek az elektronikus piac üzemeltetőjének honlapján, és nem egy keresőmotor szponzorált elektronikus hivatkozásában (link) történő megjelenítéséből áll, ez nem a piac üzemeltetője, hanem a piactér használói általi valamely árukkal kapcsolatos védjegyhasználatnak tekinthető. Lényegében ilyen esetekben a piac üzemeltetője csupán lehetővé teszi ügyfelei számára a védjegyekkel azonos megjelölések használatát anélkül, hogy ő maga használná ezen megjelöléseket. Ezért azokat a lehetséges káros hatásokat, amelyek a védjegyet a védjeggyel jelölt termékeknek egy elektronikus piactér használói által történő listázása miatt érik, az EU jog értelmében nem lehet a piac üzemeltetőjének terhére róni.

Végül a főtanácsnok a Bíróság által a Google ügyben [C-236/08–C-238/08. sz. Google egyesített ügyek] adott értelmezést tárgyalja, amely szerint az információt az ügyfele kérésére tároló internetes szolgáltató csak akkor mentes az ezen információért való felelősség alól, ha a tárolt információkat illetően semleges marad. A főtanácsnok egyrészről megjegyzi, hogy az eBay ebben az értelemben nem feltétlenül minősül semlegesnek, mivel ügyfeleinek útmutatásokat ad a hirdetések megszerkesztésére vonatkozóan és követi a listázások tartalmát, Jääskinen azonban úgy véli, hogy az ügyfelek listázásainak előkészítésében történő ilyen közreműködésnek nem kéne azzal az eredménnyel járnia, hogy elveszíti a számára biztosított védelmet az a vállalkozás, amely a felhasználók által feltöltött információkat tárolja. A főtanácsnok mindazonáltal rámutat arra, hogy míg az eBay általában mentes az ügyfelei által a honlapján tárolt információkért való felelősség alól, felelős azonban azon információk tartalmáért, amelyeket hirdetőként közöl egy keresőmotor üzemeltetőjével. A felelősség alóli mentesülés azokban az esetekben sem alkalmazható, amikor az elektronikus piac üzemeltetőjét értesítették a védjegybitorlást megvalósító használatról, és ugyanaz a felhasználó folytatja vagy megismétli az említett bitorlást. Ez utóbbi esetben bírósági eltiltó határozat is hozható az elektronikus piac üzemeltetőjével szemben a bitorlás folytatásának vagy megismétlésének megakadályozása érdekében.

Forrás:
Európai Bíróság

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=CJE/10/119&format=HTML&aged=0&language=HU&guiLanguage=fr  

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=CJE/10/119&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en  

EMLÉKEZTETŐ: A főtanácsnok indítványa nem köti a Bíróságot. A főtanácsnok feladata, hogy teljesen pártatlanul és függetlenül eljárva a rábízott ügy jogi megoldására vonatkozó javaslatot terjesszen a Bíróság elé. A Bíróság bírái most kezdik meg a tanácskozást a jelen ügyben. Az ítéletet későbbi időpontban hozzák meg.