Nem lehet orosz dizájner ruhák védjegye a szovjet címer

2006-ban terjesztette elő védjegy-kérelmét a nemzetközi tevékenységű, ugyanakkor orosz divattervező vezette Couture Tech Ltd a közösségi védjegyhivatalnál (OHIM). A kérelemben megjelölt, közösségi védjegyként történő lajstromozásra szánt ábra azonban pontos mása volt az egykori Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége címerének.

Éppen erre hivatkozva az OHIM elutasította a cég kérelmét, hiszen egyes tagállamok – nevezetesen Magyarország, Lettország és a Cseh Köztársaság – jogi szabályozása és közigazgatási gyakorlata alapján a szóban forgó szimbólum közerkölcsbe vagy közrendbe ütközőnek tekinthető. A Couture Tech Ltd azonban nem nyugodott bele az ítéletbe, s a határozat hatályon kívül helyezése érdekében a Törvényszékhez folyamodott.

A Törvényszék 2011. szeptember 20-án határozott az ügyben: a védjegy nem lajstromozható, ha az Unió egy részében a közrendbe vagy a közerkölcsbe ütközik, és ez a rész adott esetben egyetlen tagállamot is jelenthet.

A Törvényszék érvelésében kiemelte a „közrend” és a „közerkölcs” fogalmát, melyeket nem csak az Unió összességére, hanem az egyes tagállamokra, azok egyedi, sajátos körülményeire is figyelemmel kell értelmezni. Következésképpen a Törvényszék a Couture Tech Ltd keresetét elutasította, tehát ítéletével megerősítette az OHIM korábbi döntését.