Még az ördögnek is van védjegye

Bejegyzés alcíme...

XVI. Benedek pápa augusztus végén egy zarándokokhoz intézett beszédben többek között arról is szólt, hogy az ördög védjegye (ismertető jele) a hamisság.

A Szentatya a vasárnapi evangéliumi rész kapcsán arról beszélt, hogyan reagáltak a tanítványok Jézus tanítására [Jn 6,22-69]. Az elmúlt vasárnapokon a katolikus templomokban Jézus kafarnaumi beszédét hallhattuk az örök élet kenyéréről, amely az ő teste. A beszéd először csak kérdéseket vetett fel a Jézus-korabeli hallgatóságban, majd egyesek kételkedni kezdtek. Jézus szavainak hatására sok tanítványa visszahúzódik, elhagyja őt. Jézus kinyilatkoztatása, miszerint „Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, öröké él” (Jn 6, 51), érthetetlen volt a tanítványok számára. E szavakat anyagi szempontból értelmezték, miközben azok megjövendölték Jézus húsvéti misztériumát, önfeláldozását, új jelenlétét az oltáriszentségben.

Amikor Jézus az apostolokhoz fordult, vajon ők is elhagyják-e, az apostolok nevében Péter hitet tett Jézus mellett. XVI. Benedek pápa elmélkedésében kitér a szintén jelen levő Júdás apostolra. Júdás is ott volt, hallotta az örök élet kenyéréről a tanítást. „Elmehetett volna, ahogyan sok más tanítvány; sőt, ha őszinte lett volna, elment volna” – mondta a Szentatya. Júdás azonban ott maradt: nem hitből, nem szeretetből, hanem azzal a titkos szándékkal, hogy bosszút álljon a Mesteren. Júdás úgy érezte, becsapták, és elhatározta, hogy majd ő fogja elárulni Jézust. Júdás zelóta volt, győzedelmes messiást várt, aki felkelést vezet majd a rómaiak ellen. Jézus azonban kiábrándította őt, meghiúsította ezt a fajta várakozást. A megváltó saját magáról szóló kinyilatkoztatása nem fért össze az emberi elvárásokkal, az apostol saját istenképével.   A probléma a Szentatya tanítása szerint az, hogy Júdás nem ment el a méltatlankodva távozó tanítványokkal. "Legnagyobb bűne a hamisság volt, ami az ördög ismertetőjele."

Forrás: Vatikáni Rádió / Magyar Kurír