Fennakadt a formán, megakadt a torkán: nem nyelte le a magyar bíróság a Louis Vuitton tortát

Bejegyzés alcíme...

Habár 1854-ben, amikor elindította luxuskivitelű bőrtáskákkal foglalkozó cégét, még valószínűleg maga Louis Vuitton sem gondolta, hogy alig több mint, száz év múlva a neve és monogramja jóhírnevű védjegy lesz, vagy hogy a nevével fémjelzett táskák státusszimbólum jelleggel bírnak majd. A cég mára olyan hatalmassá nőtte ki magát, hogy nem túlzás azt állítani: világszerte minden nő szíve vágya, hogy egyszer egy ilyen táska tulajdonosa lehessen. A vállalat (Louis Vuitton Malletier) épp ezért nagyon körültekintő, ha az „LV”, luxusminőséget fémjelező védjegyéről van szó. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy Magyarországon is több ízben indított és nyert is pert védjegybitorlás tárgyában. Még a Kúria (Legfelsőbb Bíróság) előtt is járt az alábbiakban ismertetett ügy, mely teljes terjedelmében megismerhető a www.szabadalmi.hu és a www.birosag.hu oldalakon keresztül.

louis-vuitton-cakes-cupckae.jpg

lv2.jpeg

Bár a cég tervezői is kétségtelenül igen ötletesek és előszeretettel rukkolnak elő furcsa koncepciókkal vagy kombinálnak meghökkentő dolgokat, a Louis Vuitton Malletier mégsem tolerálja, ha valaki kreativitását épp a cég védjegyeivel kapcsolatosan éli ki.

A cég táskái sokszor formabontóak: nemrégiben egy lecsatolható bőrpánttal ellátott, szemeteszsák formájú táskával rukkoltak elő, mely bizonyosan nem a szépségével fogja rabul ejteni a vásárlókat, de legalább lepergeti a vizet, és jól jön az esős tavaszi napokra.

LV_hennyyoungman_.jpgEgy másik döbbenetes darabjukat a hatvanas évekbeli hegedűs-komikus, Henny Youngman hírhedt faviccei ékesítik. Íme két darab (laza műfordításban):

 ”Akárhányszor találkozom egy nővel, aki úgy főz, mint anyám… Szőrös kezéről eszembe jut apám.” 

A feleségem elment egy szépségszalonba és iszappakolást kapott. Két napra gyönyörű lett. Aztán lejött a pakolás.”

 

De édes az a táska!

Na, de térjünk vissza e rövid kitérő után jogesetünkhöz. A tényállás rendkívül egyszerű: egy magyar cukrászda azzal akart kedveskedni vendégeinek, hogy rendelésre olyan tortát készít nekik, amely kedvenc táskájukat ábrázolja. Igen ám, de mint tudjuk, a Louis Vuitton ház komoly erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a fogyasztókat ne téveszthessék meg hamis jelzésű táskákkal vagy szemüvegekkel. Így tehát nem meglepő, hogy amint tudomására jutott, hogy termékei édességekben öltöttek testet, próbavásárlást folytatott le, majd az ügylet dokumentálása után bírósághoz fordult, és annak megállapítását kérte, hogy a Louis Vuitton megjelöléssel ellátott táska formájú cukrászati termékek eladásra való felkínálásával és reklámozásával, valamint e termék forgalmazásával a cukrászat bitorolta a Louis Vuitton jó hírű közösségi védjegyét.

A védjegy az illetékes EU hivatal honlapján elérhető ábrás védjegy: CTM 6587844. A bitorló termék küllemét illetően csak tippelhetünk, de valahogy így nézhetett ki:

http://www.google.hu/search?q=louis+vuitton+torta&hl=hu&tbm=isch

torta_ok.jpgAz alperes cukrászda álláspontja a bíróság előtt az volt, hogy a cukrászda a figurális torták révén pusztán saját kreativitását mutatja be, nem pedig az eredeti termék minőségi jellemzőit használja ki, továbbá, hogy ezen édességek gyártása és reklámozása során nem azzal növeli vásárlóerejét, hogy a vásárlók a jó hírnevű védjegy pozitív értékítéletét a cukrásztermékéhez kapcsolják, hanem azzal, hogy ők képesek azt az alakot, színvilágot, formát süteményből létrehozni.  Védekezésként a cukrászda még hozzátette: ebben a körben nincs jelentősége, hogy a torta alakja védjegyoltalom alatt álló terméket ábrázol vagy sem, s mivel a tortákat nem védjegymegjelöléssel látták el, csupán ábrázolták azt, ez a magatartás nem ellentétes a védjegyoltalom céljával. Azzal is védekezett, hogy a kérdéses torta igen csekély darabszámban készült, tehát nem volt kereskedelmi mennyiség.

A Louis Vuitton Malletier szerint a védjegy jogszerű felhasználásának módja a védjegyhasználati szerződéssel való jogszerzés, és az alperes indokolatlan versenyelőnyre tenne szert jogkövető versenytársaival szemben, amennyiben jogkövetkezmények nélkül használhatná fel más védjegyét.

A közösségi védjegyoltalom kizárólagos jogokat biztosít

023_torta.jpgBár az alperes szilárdan ragaszkodott ahhoz, hogy semmi jogsértőt nem követett el (ügyét egészen a Kúriáig vitte), mégis szembesülnie kellett vele, hogy a Kúria helybenhagyja az első- és másodfokú bíróság döntését, és elmarasztalja védjegybitorlás miatt. A bíróság a közösségi védjegyrendelet 9. cikk (1) bekezdés c) pontját vette alapul, melynek lényege, hogy a közösségi védjegyoltalom a jogosult számára kizárólagos jogokat biztosít, így bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenysége körében használja az azonos vagy hasonló megjelölést. Ha azonban a védjegyet olyan árukon használják, melyek nincsenek kifejezetten feltüntetve a védjegy árujegyzékében, a fellépés lehetősége csak akkor illeti meg a védjegyjogosultat, ha a védjegy jó hírnevű és a megjelölés alapos ok nélkül történő használata sérti vagy tisztességtelenül kihasználja annak megkülönböztető képességét vagy jóhírnevét. (A jóhírű védjegyek oltalmával az Európai Bíróság is többször foglalkozott már, pl. az Interflora-ügyben.)

Legfelsőbb Bíróság: jelentős arculati elemet vittek át

A közösségi védjegyjog szabályai alapján a bíróság megállapította, hogy az alperes a táska formájú tortán alkalmazott megjelölést jogosulatlanul, gazdasági tevékenysége körében használta, és a felperes közösségi védjegyének jó hírnevét tisztességtelenül kihasználta, mivel a fogyasztó a megjelölést a védjeggyel gondolati kapcsolatba hozhatja, és ez azt eredményezheti, hogy a megjelöléssel ellátott torta hasznosítása eredményesebb lesz. Úgynevezett „imágó-transzfer” jön létre (egy jelentős arculati elem átvitele valósul meg) a sütemény és a jóhírű árujelző között, ahol is a jóhírnév a felperes tevékenysége eredményeként alakult ki, hiszen a tortát azért is vásárolnák meg, mert az ízélményen kívül vizuális többletélményre is vágynak.

LV_szemeteszsak_.jpgHozzáfűzte még, hogy az alperes mindezt „alapos ok” nélkül tette. A bíróság szerint ugyanis nem tekinthető alapos indoknak az, hogy az alperes saját szakmai kreativitását akarja ebben a formában kamatoztatni és demonstrálni. A bíróság szerint a cukrász a „gazdasági haszonszerzés célja által is vezérelten” készítette a védjeggyel ellátott táska formát, vagyis azt a szempontot tartotta fontosabbnak, hogy a védjegy használata segíti a saját termék promócióját, és ebben a viszonylatban a védjegyjogosult kizárólagos joga fontosabb.

Így tehát a Legfelsőbb Bíróság jogerősen megállapította, hogy az alperes bitorolta a Louis Vuitton védjegyét. A jogellenes használattal a cukrászat tisztességtelenül kihasználta a védjegy jó hírnevét és megkülönböztető képességet, mivel annak oltalma az áruosztályokon átívelő, minősített védelmet biztosít a védjegyjogosult számára.

Taktikai hibát követett el az alperes?

Pintz György szabadalmi ügyvivő, a Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda vezető szakértője szerint a döntés nem meglepő, de egyébiránt az alperes feltehetőleg több taktikai hibát is elkövetett. Az esetet párhuzamba kellett volna állítani a nemzetközi joggyakorlatban előforduló védjegyparódia-esetekkel, továbbá célszerű lett volna még az elsőfokú bíróság előtt vitatni a felperesi védjegy jóhírűségét. A magyar bírói gyakorlat eddig csak kevés esetben állapította meg a jóhírnév fennállását, és a védjegy jóhírnevét a peres eljárásban a felperesnek kell bizonyítania, ha azt a másik fél vitatja. Pintz György szerint egy „ellenper” beindítása is megegyezésre késztethette volna felperest. Az ügyvivő felhívta a figyelmet: még most is megvan a visszavágás lehetősége, ha nem is a konkrét torta kapcsán. A multik védjegybejelentéseiknél rendszeresen túlterjeszkednek a szükséges oltalmi körön, és olyan árukra is oltalmat igényelnek, ahol valójában nem is használják a védjegyüket. Ezt kihasználva alperes (sőt bárki) használat hiánya miatti „törlési” eljárást (megszűnési eljárást) indíthatna a Louis Vuitton egyes védjegyei ellen, amely feltehetőleg a divatcég védjegyének korlátozásához vezetne. Egy ilyen eljárásnál a Louis Vuittonnak kellene bizonyítani a védjegy elmúlt öt évben történt használatát, ami talán nem is lenne olyan könnyű bizonyos termékeknél, például kontaktlencsék, lepedők vonatkozásában.

Papp Lilla
Pintz és Társai
Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft.

www.szabadalmi.hu

Forrás:

www.birosag.hu