Megvédte a bíróság a közérdekű bejelentőt

A Magyar Szellemi Tulajdonvédelmi Egyesület elnöke pert nyert a Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamara ellen, így helyreállt Pintz György kamarai tagsága, amelytől koncepciós eljárásban akarták megfosztani, miután megvédte a magyar fejlesztők érdekeit.

justice.jpg

A Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamara törvénytelen, kizáró határozatát az illetékes bíróság - súlyos eljárási hibáktól hemzsegő, koncepciós jellege miatt - jogerősen megsemmisítette, és a kamarát új eljárás lefolytatásának lehetőségétől is megfosztotta.

Az ügy előzménye, hogy a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) honlapján súlyos ellenőrzési és vezetői mulasztássorozat, valamint informatikai hiányosság miatt több mint egy évig nyilvánosan elérhetőek voltak Magyarország szabadalmi titkai, amelyért a Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság is elmarasztalta az SZTNH-t. A hiba az SZTNH angol nyelvű hivatalos felületét is érintette, így ipari kémek több mint egy évig akár tolmács nélkül is boldogulhattak.

Ezt a magyar innovációt sújtó példátlan hanyagságot jelezte a Magyar Szellemi Tulajdonvédelmi Egyesület (MSZTE) a jogszabályban előírt, vizsgálatra jogosult felügyeleti szervnek, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumnak. A minisztérium a hibázó SZTNH elnökét, dr. Bendzsel Miklóst bízta meg vizsgálattal, aki egyúttal az SZTNH szabályzata szerint a hivatal információbiztonságának is a felelőse.

Az Alapvető Jogok Biztosa az eset kapcsán folytatott vizsgálatában megállapította, hogy az SZTNH 2012 óta „elvileg bárki számára hozzáférhetővé tette a szabadalmi bejelentés teljes iratanyagát" és ezért „az SZTNH azzal, hogy nem biztosította megfelelően a nem nyilvános bejelentések védelmét, nem tett eleget az alkotmányos tulajdonhoz való jog objektív intézményvédelmi követelményeinek".

A saját magát vizsgáló SZTNH elnöke, dr. Bendzsel Miklós először hackertámadást jelentett közleményeiben, majd a vizsgálatot „középen kezdve” a bizonyítási eljárást próbálta lejáratni. A Bendzsel által személyesen felügyelt Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamara pedig Török Ferenc kamarai elnök aktív segédletével fegyelmi eljárást indított pont az ellen, aki a titoksértésre felhívta a figyelmet, és a közérdekű bejelentést az előírt módon megtette. Bendzsel ellen azóta sem indult fegyelmi.

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság kihirdetett ítéletével hatályon kívül helyezte a Kamara kizárásról szóló határozatát, mert a Kamara fegyelmi tanácsa nyolc darab kiemelten súlyos eljárásjogi szabálysértést követett el. Többek közt nem biztosították Pintz György számára a védekezéshez való jogot, nem indokolták meg, hogy miért volt vétkes a kötelezettségszegése, a megtörtént eseményeket nem tisztázták, a szankció kiszabásakor figyelmen kívül maradt a közérdekű bejelentés ténye.

Az Alapvető Jogok Biztosának jelentése szerint mind Bendzsel Miklós, mind Török Ferenc érintett az ügyben. A jelentés szerint a Kamara tevékenysége (ti. megtorló intézkedések alkalmazása a közérdekű bejelentő ellen) „alkalmas a közigazgatásba és ezen keresztül az államba vetett bizalom megingatására”.